COMMUNITY POWER

โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ได้ร่วม “ก้าว” ไปพร้อม ๆ กับ พี่ตูน Bodyslam กับโครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ร่วมส่งมอบลูกฟุตบอลให้กับน้อง ๆ เยาวชน โรงเรียนบ้านจอมปิง จ.ลำปาง
.
นอกจากนี้ พี่ตูน Bodyslam ยังเลือกที่จะสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้กับน้อง ๆ และเยาวชนที่โรงเรียนบ้านจอมปิง เพื่อใช้ในการเสริมสร้างทักษะด้านฟุตบอลของตนเองและเพื่อโอกาสก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลก
.
เรามาร่วมกันส่งกำลังใจให้พี่ตูนกับการก้าวที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และเป็นพลังสานฝันให้กับเยาวชนไทยในเส้นทางที่เหลือจนถึงอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
ไปด้วยกัน
.
#ก้าวคนละก้าว
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย