PR NEWS


.

อีกหนึ่งกำลังใจ! ประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ‘เสมาคุณูปการ’ รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

.

จากโครงการ #100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย ที่ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพในชุมชน พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในกีฬาฟุตบอล และผลักดันเด็กไทยให้ก้าวสู่สากล

.

ขอขอบคุณโรงเรียนและชุมชนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ สื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสาร และที่สำคัญคือพลังสนับสนุนจากคนไทยทุกคน ที่ทำให้เรามีพลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสนับสนุนศักยภาพ และส่งต่อพลังใจให้คนไทยต่อไป

.

ชมภาพความประทับใจได้ที่ >> https://bit.ly/34g0SIc

.

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย #SportPower