KING POWER
THAI POWER

ส่งเสริมศักยภาพของคนไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก 

จากความเชื่อว่า คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ‘KING POWER GROUP’ จึงดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและคนไทย ให้ได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ภายใต้ชื่อ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” เน้นสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา (SPORT POWER), ด้านดนตรี (MUSIC POWER), และด้านชุมชน (COMMUNITY POWER)

ด้านกีฬา (Sport Power)
มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และคนไทยในด้านกีฬาฟุตบอลให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกในทุกมิติผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ส่งมอบลูกฟุตบอลมาตรฐาน จำนวน 1 ล้านลูก ให้กับเยาวชนและชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาด้วยตนเอง และโครงการ 100 สนาม สร้างพลังเยาวชนไทย ดำเนินการจัดสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล จำนวน 100 สนาม ให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับมาตราฐานสากลไว้ฝึกซ้อม และส่งเสริมการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ที่รักฟุตบอลได้พัฒนาทักษะตัวเอง และต่อยอดความฝันเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพในอนาคตต่อไป

ด้านดนตรี (Music Power)
มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคนไทยในด้านดนตรี พร้อมสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยก้าวสู่เวทีดนตรีในระดับสากล โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรทางดนตรี จัดการประกวดวงดนตรีสากล (The Power Band) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักดนตรี และมีความสามารถด้านดนตรีได้มีเวทีในการแสดง รวมถึงพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อสร้างโอกาสสู่การเป็นนักดนตรีระดับอาชีพต่อไป

ด้านชุมชน (Community Power)
มุ่งสนับสนุน และพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาไทย สร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อยกระดับฝีมือ และความชำนาญไปสู่การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตราฐานและสร้างคุณค่ายิ่งขึ้นต่อไป โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ส่งเสริมให้ความรู้ และร่วมพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนอกจากนี้ ยังต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล โดยร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ รังสรรค์สินค้าของที่ระลึกคอลเลกชั่นพิเศษที่ผลิตจากภูมิปัญญาของคนไทยไปจำหน่าย ณ ฟ็อกซ์เซส แฟนสโตร์ แอท คิง เพาเวอร์ สเตเดียม เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ รวมถึงการร่วมงานกับแฟชั่นแบรนด์ นอกจากนี้ยังได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย จากกรณีได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติต่างๆ

LATEST UPDATE