We Support
Thai people Power:

Sport Power, Music Power, and Community Power

พลังคนไทย มีที่มาตั้งแต่ตอนที่เราไปทำสโมสรเลสเตอร์ที่อังกฤษ ตั้งแต่เราเริ่มวันแรกก็มีแรงต่อต้านเหมือนกัน ซึ่งเขาไม่ทราบว่าคนไทยทำอะไรได้บ้าง? พอเราทำจนถึงขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกมาจากแชมเปียนชิป คนที่เป็นต่างชาติทั้งหมดเขาเริ่มสนใจ และเข้าใจว่าคนไทยมีความสามารถด้านไหนบ้าง ทำจนได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ผมว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเห็นว่า ทีมเล็ก ๆ อย่างเลสเตอร์ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้
เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความสามารถหรือว่ากำลังท้อแท้ แต่หากตั้งใจทำอะไรจริง ๆ จัง ๆ ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้

 
ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่า
คนไทยก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คนในโลกเห็นได้เหมือนกัน เลยเป็นที่มาของ
KING POWER THAI POWER
พลังคนไทย มีที่มาตั้งแต่ตอนที่เราไปทำสโมสรเลสเตอร์ที่อังกฤษ ตั้งแต่เราเริ่มวันแรกก็มีแรงต่อต้านเหมือนกัน ซึ่งเขาไม่ทราบว่าคนไทยทำอะไรได้บ้าง? พอเราทำจนถึงขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกมาจากแชมเปียนชิป คนที่เป็นต่างชาติทั้งหมดเขาเริ่มสนใจ และเข้าใจว่าคนไทยมีความสามารถด้านไหนบ้าง ทำจนได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ผมว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเห็นว่า ทีมเล็ก ๆ อย่างเลสเตอร์ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความสามารถหรือว่ากำลังท้อแท้ แต่หากตั้งใจทำอะไรจริง ๆ จัง ๆ ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้
 
ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่า คนไทยก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คนในโลกเห็นได้เหมือนกัน เลยเป็นที่มาของ KING POWER THAI POWER

“ผมว่าคำว่า THAIPOWER มันชัดเจน ถ้าเราเอาพลังของคนไทยมารวมกัน แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคม ช่วยกันพัฒนาประเทศ ผมว่าสิ่งดี ๆ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดขึ้นในประเทศไทย”

 

คุณต๊อบ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

พลัง คนไทย

We Support Thai people Power: Sport Power,
Music Power, and Community Power 

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณต๊อบ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน จึงเกิดเป็นที่มาของโครงการ “King Power Thai Power พลังคนไทย” ซึ่งร่วมสนับสนุนและพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้านมาโดยตลอด อาทิ ด้านการกีฬา, ด้านดนตรี, ด้านการศึกษา, ด้านการผลักดันสินค้าระดับชุมชนสู่ตลาดส่งออกระดับโลก ฯลฯ และอีกมากมาย ซึ่งเราจะยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย