“สำหรับเราเคยได้รับโอกาสจากการเล่นฟุตบอล วันนี้ก็อยากส่งต่อโอกาสดีๆ ให้ลูกศิษย์ได้สร้างอนาคตที่ดีผ่านการเล่นฟุตบอลด้วยเช่นกัน”

VIEW MORE

โครงการ FOX HUNT