COMMUNITY POWER

นิยามคำว่า “บาติก” ต้องเกิดจากเทียน จึงได้เริ่มเขียนกาวกั้นเทียนขึ้นมา เมื่อล้างกาวออกภาพมันจึงแตกระแหง เปรียบเหมือนภาคอีสานที่มีความแห้งแล้ง จึงได้เริ่มทำการผูกเรื่องวาดลวดลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนเสน่ห์ความเป็นอีสานอย่างแท้จริง ติดตามเรื่องราวของคญาบาติกได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

.

#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย