COMMUNITY POWER

”งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยนั้นมีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ดังเช่นแบรนด์ “ฅญา” ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าบาติกที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของ “ฅญาบาติก” เกิดขึ้นจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไหมในอำเภอปักธงชัย ก่อตั้งโดย “คุณชนัญญา และคุณสำลอง ดรเขื่อนสม” ได้ศึกษางานบาติกเพิ่มเติมและนำมาใช้บนผืนผ้าไหมจนพัฒนาเป็น “ผ้าบาติกอีสาน” ที่มีลวดลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนเสน่ห์ความเป็นอีสานอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ล่าสุดนี้ทางคิง เพาเวอร์ มอบโอกาสให้ “ฅญาบาติก” นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าปลอดภาษีของคิง เพาเวอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานให้กับผู้คนในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งเจ้าของแบรนด์และผู้คนในชุมชนมีพลังใจในการรักษาคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไปในอนาคต
.
สามารถติดตามชมเรื่องราวของ “ฅญาบาติก” ได้ที่ https://www.facebook.com/kingpowerthaipower/videos/221193371783650/ ครับ
.
#KingPowerThaiPower
#พลังคนไทย

GALLERY