COMMUNITY POWER

ตุ๊กตาเป็นสื่อแทนใจ และส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับบุคคลที่เรารัก..

‘คุณพีระพงค์ บุญจันทร์ต๊ะ’ ผู้ก่อตั้งตุ๊กไม้นายโถ ‘กลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ’ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เริ่มทำตุ๊กตาจากแนวคิดของสัตว์เลี้ยงที่รักซึ่งได้จากไป โดยนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ จนพัฒนามาแกะสลักเป็นชิ้นงานที่หลากหลาย เป็นสื่อแทนใจ เป็นของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ให้กับนักเดินทาง

พวกเรา คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่สนับสนุนงานศิลปะประดิษฐ์ที่อยู่ในชุมชนเล็ก ๆ ให้อวดสู่สายตาเหล่านักเดินทางระดับโลก อีกทั้งสามารช่วยส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาและเติบโตสร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตขาย สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างอย่างยั่งยืนครับ

#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#LifeBeyondBoundaries
#เปิดประสบการณ์ให้ชีวิตไม่หยุดเดินทาง
#CommunityPower