COMMUNITY POWER

King Power Thai Power พลังคนไทย ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนการสร้างห้องน้ำชุมชน จาก ‘โครงการ พลังคนไทย สุขา สุขใจ’ ดังนี้
.
1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา จ.ชลบุรี
2. ตลาดยมจินดา จ.ระยอง
3. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
.
King Power Thai Power พลังคนไทย พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
.
#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#พลังคนไทยสุขาสุขใจ
#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย

GALLERY