COMMUNITY POWER

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทยร่วมใส่ใจการท่องเที่ยวเมืองรอง เพราะเราเชื่อว่าทุกแหล่งท่องเที่ยวคือหน้าต่างของประเทศ สามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ได้ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบห้องน้ำ พลังคนไทย สุขา สุขใจ แห่งที่ 5 ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านสาธารณูปโภคไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

และต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเชียงคาน ที่ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาห้องน้ำแห่งนี้ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนอย่างยั่งยืนต่อไป

GALLERY