COMMUNITY POWER

.

ดังเช่นที่ Grace Coddington ลูกน้องคนสนิทของเจ้าแม่แห่งวงการนิตยสารอย่าง Anna Wintour เคยกล่าวไว้ “แรงบันดาลใจมีอยู่รอบตัว ขอแค่เรามองออกไป” แบรนด์ INTHAI ของ ‘มายด์ – อารียา บุญช่วยแล้ว’ คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัวแบบไทยๆ ในการสร้างสรรค์ ซึ่งได้เปลี่ยนงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นผลงานการออกแบบสไตล์โมเดิร์นและสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ

.

แบรนด์ INTHAI มีจุดเริ่มต้นจากการทำโปรเจกต์ในช่วงมหาวิทยาลัย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมายด์ได้รับโจทย์ให้นำสินค้าหัตถกรรมไทยหรือภูมิปัญญาไทยมาต่อยอด ซึ่งเธอได้เลือกหยิบลวดลายครามที่อยู่บนจานชามเซรามิกมาประยุกต์ให้อยู่บนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพื่อให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันมากขึ้น

.

จุดเด่นของ INTHAI คือการรังสรรค์งานทุกชิ้นด้วยมือประหนึ่งงานคราฟท์ และมีการประยุกต์ลวดลายให้เรียบง่าย ทำให้สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ต่างหูเซรามิกกลายเป็นสินค้าขายดี ซึ่งไม่เพียงสานต่อภูมิปัญญาและถ่ายทอดความเป็นไทยไปให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ แต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางด้วย

.

ชมและสนับสนุนงานออกแบบของแบรนด์ INTHAI ที่เป็นมากกว่า ได้ที่: https://www.kingpower.com/brand/inthai?lang=th

.

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย #CommunityPower