COMMUNITY POWER

Bangkok Cookies ข้าวแต๋นทอดหลากหลายรสชาติ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก King Power กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านแก้ปัญหาและกระบวนการคิดต่าง ๆ มากมาย และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามและความสามารถของคนไทยที่น่าชื่นชม
.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย