COMMUNITY POWER

.

ใครจะไปรู้ว่า การได้ติดสอยห้อยตามคุณพ่อไปปฏิบัติราชการในหลายจังหวัดช่วงปิดเทอม จะทำให้เกิดโปรเจกต์ BYLY BEyourself LOVEyourself ของ ‘หนุ่ย -เยาวมาลย์ บุนนาค’ ที่ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นเข้ากับมุมมองของคนรุ่นใหม่ จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน และของที่ระลึกที่ผลิตจากผักตบชวาและผ้าทอ ซึ่งสร้างทั้งอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมาแล้วกว่า 3 ปี

.

“BYLY (บีวายแอลวาย) มาจากคำว่า BEyourself LOVEyourself ซึ่งไม่ใช่แค่แปลว่า เป็นตัวของตัวเอง รักตัวเอง แต่ยังรวมถึงการมีความรักต่อท้องถิ่น เชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น”

.

‘หนุ่ย’ เล่าถึงเป้าหมายของ BYLY ว่า นอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างอาชีพและรายได้แล้ว ยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างของคนในท้องถิ่น โดยเริ่มต้นที่ชุมชนสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

.

“เราไม่ได้เน้นกำไร แต่ยึดหลักว่าให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ประจำที่มั่นคง ทำให้เห็นว่าชุมชนของเขาจะก้าวหน้าและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น BYLY จึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับทางแบรนด์ จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจในงานฝีมือของตัวเอง”

.

ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน ทั้งการทอผ้า จักสาน และการตัดเย็บที่ประณีต เทียบเท่ามาตรฐานสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับไอเทมที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีแผนการตลาดรองรับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการวางขายที่ คิง เพาเวอร์ ที่ทำให้ BYLY สามารถทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศอีกด้วย

.

“เดิมทีชาวบ้านมีรายได้ไม่แน่นอน ต่างคนต่างทำมาหากิน แต่เมื่อร่วมงานกับ BYLY จึงมีการรวมกันเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 50 คน ทั้งวัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อแบ่งกันทำงานที่ถนัด เช่น กลุ่มกระเป๋าผักตบชวา กลุ่มกระเป๋าผ้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มทำของที่ระลึก ทางแบรนด์ให้งานชาวบ้านทำอย่างต่อเนื่องจึงมีรายได้ที่แน่นอน โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลตัวเอง และสร้างฐานะให้ครอบครัวได้ ซึ่งส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลักดัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างอาชีพให้ชุมชน ก็คือ คิง เพาเวอร์ ที่ทำให้สินค้าจากท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ BLYL มีโครงการที่จะขยายกิจการนี้เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไปด้วย”

.

ร่วมสนับสนุนสินค้าของ BYLY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าผักตบชวา ผ้าพันคอ หน้ากากผ้า และยังมีสินค้าใหม่ๆ ในอนาคต เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เอกสาร หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ ช้อปเลยที่เว็บไซต์ www.kingpower.com และแอปพลิเคชัน King Power พร้อมพบกับ BYLY ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ สนามบินภูเก็ต เร็วๆ นี้

.

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower #เชื่อในพลังคนไทย #CommunityPower