MUSIC POWER

เวทีสำหรับการแสดงศักยภาพของคนไทยในด้านดนตรีพร้อมเปิดขึ้นอีกครั้ง กับ โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 หรือ TIWSC 2019 โดยวันนี้ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการจัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มาให้ชม โดยมีไฮไลท์ ‘คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์’ ที่มาพร้อมการแสดงสุดพิเศษ รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากน้อง ๆ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้รับชมอย่างใกล้ชิด เพราะเราเชื่อว่าดนตรีสามารถสร้างพลังให้กับคนไทยได้ เพื่อยกระดับศักยภาพทางด้านดนตรีของคนไทยสู่สากล

 

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#MusicPower

GALLERY