MUSIC POWER

“ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินประโยคนี้ แต่จะมีใครรู้ถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของดนตรีนี้ว่า สามารถช่วยสร้างจินตนาการและความอ่อนโยนให้กับเด็ก ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายสถาบันและโครงการหันมาจัดประกวด เพื่อสนับสนุนทางด้านดนตรีสำหรับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกเล่นดนตรีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ดนตรีจึงมีความสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็ก และเป็นงานอดิเรกที่ทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
.
“ดนตรีเชื่อมโยงทุกพัฒนาการ”
เมื่อฝึกเล่นเครื่องดนตรี เด็กต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมๆ กัน ทั้งการอ่านโน้ต การฟังเสียง การหายใจ หรือแม้กระทั่งการขยับกล้ามเนื้อแขน ขา จึงช่วยให้มีทักษะการเชื่อมโยงที่ดี และยังทำให้จิตใจจดจ่อกับการเล่นเพลง เปรียบเหมือนการพัฒนาสมาธิไปโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและมีสมาธิ ส่วนท่าทางการยืน เดิน หรือเคลื่อนไหวขณะเล่นดนตรีนั้น จะช่วยปรับบุคลิกภาพของเด็กได้เป็นอย่างดี
.
“ความไพเราะของดนตรีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำงานเป็นทีม”
เด็กๆ ต้องร่วมมือกันสร้างเสียงของจังหวะและทำนองให้เข้ากับคนอื่น ซึ่งเป็นการเสริมทักษะการเข้าสังคม นอกจากนี้ยังทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับคำวิจารณ์ และนำข้อเสนอแนะพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไป
.
การเล่นดนตรีของเด็กเป็นการบรรเลงจินตนาการอย่างหนึ่งบนถนนสายดนตรี ที่จะถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน…
.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย

GALLERY