OTHER ACTIVITIES

“ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง น้ำท่วมมิด จึงค่อนข้างลำบากต้องอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมถึง 5 วัน” คำบอกเล่าจากหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นายสมนึก พรหมพินิจ ชาวบ้านขัวสูงใน ต. ศรีวิชัย

จากปัญหาอุทกภัยเฉียบพลันจากอิทธิพลของพายุเซินกา ในแถบจังหวัดภาคอีสานเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่อีกจำนวนมากยังคงขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม วันนี้ทางกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยในจังหวัดสกลนครภายใต้โครงการ King Power Thai Power พลังคนไทย ด้วยการมอบกระเป๋ายังชีพ “คิง เพาเวอร์ พลังคนไทย” ให้กับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นผู้สนับสนุนการขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ประสบภัยครับ #KingpowerThaipower #พลังคนไทย

GALLERY