OTHER ACTIVITIES

ทุกคนเคยรู้ไหมครับ? ในประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีถึงร้อยละ 16 เป็นทารกเกิดก่อนกำหนดประมาณแสนคน พบว่าสาเหตุนั้นมาจากการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมักมีภาวะพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย รวมถึงภาวะพิการแต่กำเนิดถึง 3% เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ อาการดาวน์ซินโดรม และภาวะน้ำคั่งในสมองแต่ดำเนิด โดยทารกกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดภายในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารก หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “ตู้อบเด็ก” แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าตู้อบเล็ก ๆ ช่วยต่อชีวิตให้ทารกคลอดก่อนกำหนด ช่วยเก็บบันทึกเพื่อติดตามการเติบโตของทารกโดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย ควบคุมอุณหภูมิทารกให้คงที่ให้ทารกหายใจได้เอง น้ำหนักตัวดีขึ้น ดูดกลืนเองได้ดี จนกระทั่งทารกพร้อมสู่อ้อมอกแม่นั่นเองครับ
.
เพราะทุกชีวิตนั้นมีค่า…ตู้อบเด็กนี้เองที่หลาย ๆ โรงพยาบาลในประเทศไทยยังคงขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กแรกเกิด บางโรงพยาบาลหรือสถาบันบางแห่งใช้งานตู้อบที่มีไม่กี่ตู้มาเกิน 10 ปี เด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาสุขภาพ จำเป็นต้องใช้ตู้อบ เราอยากให้ความสำคัญของการเกิดและชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” จากคิง เพาเวอร์ พลังคนไทย เพราะเราอยากเห็นทารกมีความพร้อม สุขภาพแข็งแรง และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมต่อไป แล้วรอติดตามรายละเอียดโครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” ได้ทางเพจเร็ว ๆ นี้นะครับ
.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย
#พลังคนไทยพลังใจให้ชีวิต
#CSR
#HealthEducationPower