PR NEWS

 

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

สำหรับรางวัลที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับในครั้งนี้สืบเนื่องจากการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับมาตรฐานสากล ให้แก่โรงเรียน และชุมชนทั่วประเทศ ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ซึ่งเป็นโครงการ CSR ภายใต้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

 

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทย ให้มีอุปกรณ์ที่ดีในการเล่นกีฬา พร้อมมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต ซึ่งตลอด 4 ปีที่ได้ดำเนินการมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คน ระดับมาตรฐานสากล จากโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ขณะนี้ได้เห็นความสำเร็จของน้องๆ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริง ฝึกฝนทักษะการเตะฟุตบอลจนเกิดเป็นทีมโรงเรียน และได้เข้าแข่งขันในระดับอำเภอ พัฒนาสู่ระดับจังหวัดเป็นจำนวนหลายทีม สะท้อนให้เห็นว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทยให้ครบ 100 สนาม ภายในปี 2565 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ สร้างสนามฟุตบอลไปแล้ว 61 สนามทั่วประเทศ

GALLERY