PR NEWS

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอมอบสายข้อมือสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ที่เคยจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีผ่านโครงการต่าง ๆ จึงขอนำมามอบให้พี่น้องชาวไทยเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่

จึงขอเชิญร่วมรับสายข้อมือ ได้ระหว่างวันที่ 13 – 25 ตุลาคม 2560 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. และ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/เส้น) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.1631

#KingpowerThaipower #พลังคนไทย

GALLERY