PR NEWS

แม้ความเดือดร้อนจะอยู่ในที่ห่างไกล…พลังความช่วยเหลือก็ไปถึง

 

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ด้วยการมอบกระเป๋ายังชีพคิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย ให้กับพี่น้องชาวอำเภอเกาะยาวที่อยู่กลางทะเลอันดามัน จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความขาดแคลนสิ่งของในการดำรงชีพจากภาวะวิกฤต 

 

ที่สำคัญภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กองทัพอากาศ ในการนำกระเป๋ายังชีพบินข้ามฟ้าจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดภูเก็ต ส่งต่อให้กับกองทัพเรือ ภาค 3 ในการนำกระเป๋ายังชีพลงเรือข้ามทะเลมุ่งตรงสู่เกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องชาวเกาะยาว เติมเต็มพลังกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมกันครับ 

 

#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#LifeBeyondBoundaries

#ทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิม

#พลังใจคนไทยส่งต่อได้ไม่สิ้นสุด