PR NEWS

.

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ส่งกระเป๋ายังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงกักตัวของชาวชุมชนต่าง ๆ กว่า 1,000 หลังคาเรือน

.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง หลังพบผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการสูงขึ้นตามไปด้วย

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จึงร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว จัดส่งกระเป๋ายังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์  ไปให้ผู้ที่ต้องกักตัว ในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงขาดรายได้

โดยในสิ่งของที่ร่วมกันนำไปมอบให้นั้นประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสด  อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจน และของใช้จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น

โดยได้เริ่มส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงกักตัวไปแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือน ผ่านทางมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพื่อกระจายสู่ชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนบ้านมั่นคง 9 พัฒนา ชุมชนหลังสน.ทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

.

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และมูลนิธิก้าวคนละก้าว ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

.

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#พลังใจคนไทยส่งต่อได้ไม่สิ้นสุด

GALLERY