PR NEWS

แล้วเราก็เดินทางมาถึงปลายปี 2019 ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ได้ดำเนินโครงการไปกว่า 12 โครงการ เพื่อคนไทย ได้แก่ 

 

• SPORT POWER พลังคนไทยไปไกลด้านกีฬา ได้แก่ โครงการล้าน ลูกล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย, โครงการสะพานบอล, โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชน, โครงการ FOX HUNT

• COMMUNITY POWER สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและก้าวไกลไประดับโลก ได้แก่ โครงการพลังคนไทย สุขา สุขใจ, โครงการสนับสนุน มูลนิธิก้าวคนละก้าว, โครงการกระเป๋า KING POWER THAI POWER พลังคนไทย, โครงการพลังคนไทย พลังชุมชนไทย

• MUSIC POWER ส่งเสริมศักยภาพดนตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ

 

ขอขอบคุณทุกพลังกายและพลังใจจากคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน เพราะทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิม เพราะทุกความเชื่อมั่นทำให้เราก้าวต่อไป

 

แล้วพบกันใหม่กับโครงการดี ๆ อีกมากมายจาก KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในปี 2020 

#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#LifeBeyondBoundaries

#ทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิม