PR NEWS

ลมหนาวยังมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ยังขาดแคลนและต้องการผ้าห่มกันหวานเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นอย่างมาก

.

.

 “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ และส่งมอบความอบอุ่นให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งกองทัพบก และกองทัพเรือ เดินทางไปในชุมชุนต่างเพื่อส่งมอบ “ผ้าห่มกันหนาว” ให้กับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จ.อุดรธานี จ.นครพนม และ จ.อุบลราชธานี ฯลฯ

.

เพราะเราเชื่อว่า พลังคนไทยที่รักและห่วงใยกัน จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป.

.

#CommunityPower #KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower

GALLERY