PR NEWS

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ คิง เพาเวอร์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากงาน ‘Asia Responsible Enterprise Awards 2019’ ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม จากโครงการเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ ซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมแบบองค์รวมในเอเชีย ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

จากแนวคิดของโครงการ ’คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ เพราะเราเชื่อในพลังคนไทย จุดเล็ก ๆ ที่สามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ คือ จุดเริ่มต้นของการสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย

GALLERY