SPORT POWER

.

ที่ผ่านมาเราได้ติดตามความประทับใจจากเรื่องราวของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล ในโครงการ #100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย จากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันไปแล้ว

.

ครั้งนี้ขอส่งต่อข้อความจากขอบสนาม โดยผู้ที่ได้คลุกคลีอยู่กับเยาวชน ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กๆ และได้สัมผัสกับพลังสามัคคีในชุมชนที่ก่อตัวขึ้นหลังจากมีสนามหญ้าเทียมสีน้ำเงินในพื้นที่

.

.

.

สิ่งที่มากกว่าสนามเพื่อฝึกฝนทักษะด้านกีฬา คือพื้นที่ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็กๆ รวมทั้งยังช่วยสานต่อความฝัน และผลักดันเยาวชนไทยให้ไปสู่สากล

.

ติดตามเรื่องราวจากโครงการ ได้ที่ Facebook, Instagram, Youtube Channel : King Power Thai Power พลังคนไทย และ Twitter : King Power Thai Power

.

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย #SportPower