SPORT POWER

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย โดยได้มีการมอบให้แก่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังนำลูกฟุตบอล 500 ลูก มามอบให้กับโรงเรียนทั้ง 25 แห่ง และอีก 1 ชุมชน โดยรอบอำเภอดอยเต่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ให้กับเยาวชนไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมี ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นผู้รับมอบสนามฟุตบอลฯ และมี คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา , คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา , คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา และคณะผู้บริหารอำเภอดอยเต่า ร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

#KingpowerThaipower  #พลังคนไทย

GALLERY