SPORT POWER

ด้วยพลังความฝันและความมุ่งมั่น…ในที่สุดฝันของชาวเกาะยาวใหญ่ก็เป็นจริงแล้วครับ! ตอนนี้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งแรก บนเกาะยาวใหญ่เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 🥅
.
มาดูภาพบรรยากาศความประทับใจจากงานส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กันได้เลย
.
#ไปทำอะไรบนเกาะ
#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย