SPORT POWER

ชมภาพบรรยากาศของหลากหลายเรื่องราวความประทับใจ ที่เราได้รับตลอดการเดินทาง

 

ในงานเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย และการรับมอบห้องน้ำ โครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย อย่างเป็นทางการให้กับชาวระยอง ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง

จะน่าประทับใจขนาดไหน ตามไปชมพร้อมกันเลยครับ