SPORT POWER

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสนามฟุตบอล “โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย”
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ได้รับการสนับสนุนสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ.ระนอง
2.โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จ.พังงา
3.โรงเรียนบ้านป่าโอน จ.สงขลา
4.ชุมชนเทศบาลตำบลปากดง จ.กำแพงเพชร
5.โรงเรียนบ้านจอมปิง จ.ลำปาง
6.เทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย
7.โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
8.โรงเรียนวัดหนองศาลา จ.นครปฐม
9.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี
10.โรงเรียนวัดหนองน้ำส้มวิทยาคม จ.อยุธยา
11.โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จ.ปทุมธานี
12.โรงเรียนเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
13.โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ จ.นครพนม
14.โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา จ.นครราชสีมา
15.โรงเรียนบุ่งคล้านคร จ.บึงกาฬ
16.โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา จ.บุรีรัมย์
17.โรงเรียนบ้านปุน จ.ศรีษะเกษ
18.โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ จ.หนองคาย
19.โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น
20.โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธุ์
King Power Thai Power พลังคนไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนและชุมชนด้วยนะครับ
เพราะเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันของเด็กไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลไปไกลสู่สากล แล้วรอติดตามโครงการดี ๆ เพื่อคนไทยกันอีกนะครับ
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อในศักยภาพของคนไทย