SPORT POWER

ไม่ว่าพื้นที่ไหน King Power ก็ไม่หยุดเดินหน้า เพื่อสานฝันของน้อง ๆ ให้เป็นจริง กับภาพบรรยากาศบางส่วนของน้อง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตก ที่ได้รับลูกฟุตบอล “โครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย”
.
เพราะเราเชื่อว่าเด็ก ๆ หลายคน ยังขาดแคลนจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเด็กไทย…
และจะยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย