SPORT POWER

ตอนนี้ในหลายพื้นที่พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับน้องๆแล้วครับบบกับการแจกลูกฟุตบอลในวันเด็กแห่งชาติ 2562

King Power Thai Power พลังคนไทย รวมกว่า 108,000 ลูก!!! 29 จุดพื้นที่

 

น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมมารับลูกฟุตบอลกันนะครับบบ โดยเรามีกติกาง่าย ๆ ดังนี้  ⚽️⚽️⚽️ .

• น้อง ๆ ต้องมีอายุระหว่าง 4 – 15 ปี

• แจกลูกฟุตบอล 1 ลูก ต่อ 1 คน เท่านั้น

• ทาง King Power ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำลูกฟุตบอลไปจำหน่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#SportPower

GALLERY