SPORT POWER

ภาพบรรยากาศ…การมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม “โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ที่ คิง เพาเวอร์ มอบให้กับเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมากันครับ ซึ่งในงานนี้เรายังได้มอบลูกฟุตบอล จำนวน 1,500 ลูก ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทั้ง 20 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
3. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
5. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
6. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
7. โรงเรียนแม่สอด
8. โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
9. โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
10. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
11. โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
12. โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
13. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
14. โรงเรียนสรรพวิทยาคม
15. โรงเรียนอิสลามศึกษา
16. โรงเรียนเทศบาลตาบลแม่กุ
17. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
18. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
19. โรงเรียนราษฎร์วิทยา
20. โรงเรียนภัทรวิทยา

เรายังคงมอบสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมไทย และสนับสนุนศักยภาพทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและชุมชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อในศักยภาพของคนไทย

GALLERY