SPORT POWER

วันเด็กแห่งชาติ 2561 King Power จัดกิจกรรมแจกลูกฟุตบอลจำนวน 50,000 ลูก พร้อมกิจกรรมที่เหล่าน้อง ๆ จะได้ร่วมสนุกและส่งเสริมทักษะ โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 สถานที่ ได้แก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด (เรือหลวงจักรีนฤเบศร)
3. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลวิชิตบริเวณสวนศรีภูวนาถ
4. บริเวณกองบิน 41 จ.เชียงใหม่
5. บริเวณฝูงบิน 601 กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง

หากผู้ปกครองหรือน้อง ๆ สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานกันได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

GALLERY