SPORT POWER

“เคยฝันไหม? ว่าถ้าโรงเรียนหรือชุมชนของเรามีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน พื้นที่แห่งนั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่ฝันของใครบางคน
.
ถ้าหากเคย ความฝันนั้นจะไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไป เพราะประตูของโอกาสนั้นใกล้เข้ามาถึงแล้ว

.

คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย ขอประกาศข่าวดี! เรื่องการเปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชนจากทั่วประเทศไทยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนและชุมชนในโครงการ ”100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากลสำหรับโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะของเด็กและคนในชุมชน ต่อยอดความฝันของตนเองให้สำเร็จต่อไปในอนาคต
.
ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนมาเข้าร่วมโครงการฯ มีดังต่อไปนี้ครับ
.
1. เป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 35 x 55 เมตร)

2. มีทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว

3. ในกรณีสร้างในชุมชนจะต้องมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน

4. ในกรณีสร้างในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน

5. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

6. มีศักยภาพในการดูแลรักษาสนามฟุตบอล
.
โรงเรียนและชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกกรุณาจัดทำเอกสารนำเสนอ โดยอธิบายเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล พร้อมภาพโรงเรียนหรือชุมชน และภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อเป็นส่วนประกอบของการพิจารณา โดยสามารถจัดส่งเป็นไฟล์ word / pdf แล้วแนบส่งมาตามช่องทางใดก็ได้ ดังนี้
1. Email : kingpowerthaipower.sport@gmail.com
2. Inbox Facebook : King power Thai power พลังคนไทย
3. สมัครผ่าน www.kingpowerthaipower.com/100football ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ คลิก “ลงทะเบียนร่วมโครงการ” แล้วอ่าน “กติกาและเงื่อนไข” ให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

อย่าลืม! “แนบไฟล์” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อน “ยืนยันข้อมูล” ด้วยนะครับ
**โดยไฟล์ที่แนบผ่านช่องทางเว็บไซต์ จะต้องเป็นไฟล์ word / pdf ขนาด 10 MB ไม่เกิน 3 ไฟล์ และไฟล์รูปภาพ ภาพละ 2 MB ไม่เกิน 10 ภาพ
.
รับสมัครตั้งแต่ที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 02-677-8888 ต่อ 1513, 1518, 1519, 1520

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย #SportPower
#100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย