COMMUNITY POWER

“ลำพูน” คือ “ลำไย” เเละ “ลำไย” ก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของทุกคนที่นี่

 

เมื่อวิกฤตคือโอกาส…จากวันที่เกิดปัญหาลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ การผสมผสานความรู้ของคน รุ่นเก่ากับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ จึงเกิดเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน นั่นคือจุดเริ่มต้นของ “ลำไยอบเเห้งเนื้อสีทองตราสวัสดี” โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จังหวัดลำพูน

 

’ถึงวันนี้…ภูมิใจ ที่ “ลำไย” ผลไม้ของคนไทย ได้ถูกส่งไปให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองความอร่อยถึงต่างแดน เราเชื่อว่าสินค้า OTOP ไทยสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้ หากมีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ขอบคุณ KING POWER ที่ได้ให้โอกาสชุมชนเล็ก ๆ อย่างพวกเรา ขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยด้วยกัน ขอบคุณ KING POWER จากหัวใจจริง ๆ’

 

#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย
#เปิดประสบการณ์ให้ชีวิตไม่หยุดเดินทาง
#เชื่อในพลังคนไทย
#CommunityPower