OTHER ACTIVITIES

 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาวร่วมสนับสนุน “กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์เสด็จเตี่ย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” เพื่อนำกระเป๋ายังชีพจำนวน 100 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด และอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล จำนวน 200 ลูกส่งมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่บ้านสันธาตุ หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมสาธารณเทิดพระเกียรติ ทร.เพื่อสังคม (CSR) และคุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมด้วย Thai Power Team พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ช่วยกันส่งมอบกระเป๋ายังชีพที่มีทั้งอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน และปัจจัยในการดำรงชีวิตส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

 

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับเองได้ ในพื้นที่บ้านสันธาตุ โดยชาวบ้านที่ออกมารับกระเป๋ายังชีพมีรอยยิ้มดีใจที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รับชมคลิปเพื่อร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยได้ที่🎥https://bit.ly/3XoQdnM

 
GALLERY